GT

Please select your country / region

Close Window
PL
WszystkieInformacjeTryb sportowyKonserwacjaAktualizacjaWskazówki

Powrót do listy

INFORMACJE
Ogłoszono szczegóły Manufacturer Series 2019
25.04.2019

25 kwietnia opublikowano informacje na temat mistrzostw Manufacturer Series.

W sezonie 2019 kryteria wyboru graczy do zawodów World Tour oparte będą na globalnym rankingu producentów za zeszły rok. Zmienił się jednak sposób sporządzania globalnego rankingu producentów i kryteria wyboru do zawodów i finałów World Tour.

■ Tworzenie globalnego rankingu producentów

W przypadku Manufacturer Series globalny ranking producentów ustalany będzie na zakończenie serii online według następujących zasad (wyniki będą także publikowane na koniec każdego etapu).

1) Ranking producentów według regionu
  ・ Na koniec każdej rundy miejsce zajmowane przez producenta w „Rankingu producentów” zależeć będzie od punktów zdobytych przez najlepszego kierowcę (kierowcę z największą liczbą punktów, jeżdżącego w barwach tego producenta w danej rundzie).
  ・Na koniec każdej rundy każdemu z 25 producentów przyznane zostaną „Punkty rankingu producentów”, zależnie od pozycji we wspomnianym „Rankingu producentów”.

2) Globalny ranking producentów
  ・„Punkty rankingu producentów” ze wszystkich 5 regionów są sumowane, by określić pozycję producenta w „Globalnym rankingu producentów”.

Jeżeli dwóch lub więcej producentów ma identyczną liczbę punktów w „Globalnym rankingu producentów”, wybór będzie zależał od następujących kryteriów:
  a) producenci z wyższą liczbą punktów na region;
  b) producent z największą liczbą kontraktów afiliacyjnych zarejestrowanych na koniec sezonu 2019.

„Rankingi producentów” nie są oparte na obowiązującym systemie punktów, ale zależą od ogólnej liczby punktów ze wszystkich rund.

■ World Tour

・Do udziału w World Tour wybranych zostanie 12 producentów: poza oficjalnymi partnerami będą to firmy plasujące się najwyżej w „Globalnym rankingu producentów”.

Obecnie w sezonie 2019 oficjalnym partnerem jest Toyota (inni oficjalni partnerzy mogą dołączyć w trakcie sezonu).

■ Kryteria wyboru zawodników

・Każdy z 12 producentów wybierze swojego kierowcę na podstawie poniższych kryteriów:

  1) Wybrane zostaną 3 regiony z największą liczbą punktów rankingu producentów;
  2) Najlepsi gracze z tych 3 regionów zostaną wybrani na reprezentantów danego producenta.

(Uwaga: w przeciwieństwie do Nations Cup, liczba zwycięstw w World Tour nie należy do kryteriów wyboru.)

Jeśli w co najmniej dwóch regionach wystąpi ta sama liczba punktów, pierwszeństwo ma region z większą liczbą graczy związanych kontraktem z danym producentem.
Jeśli jacyś gracze nie będą chcieli wziąć udziału, zostanie wybrany następny gracz, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  a) najlepszy gracz z następnego pod względem liczby punktów rankingu producentów regionu;
  b) gracz, który był kolejny pod względem liczby zdobytych punktów w tym samym regionie, co gracz, który zrezygnował z udziału.

Na przykład: jeśli kolejność regionów „Rankingu producentów” dla Toyoty to Azja (1. miejsce), Europa / Bliski Wschód / Afryka (2. miejsce), Ameryka Północna(3.), Oceania (4.) i Ameryka Środkowa i Południowa (5.), to pierwszymi kandydatami będą najlepsi gracze z Azji, Europy / Bliskiego Wschodu / Afryki i Ameryki Północnej; jeśli jednak gracz z Ameryki Północnej odda miejsce, następnym kandydatem będzie najlepszy gracz z Oceanii.

■ Finały World Tour

・Do udziału w finałach World Tour wybranych zostanie 12 producentów: poza oficjalnymi partnerami będą to firmy plasujące się najwyżej w „Globalnym rankingu producentów”.

Więcej informacji na temat punktów rankingu producentów i zawodów kwalifikacyjnych World Tour można znaleźć w artykule "Przegląd FIA Certified Gran Turismo Championships 2019 Series" na oficjalnej stronie gran-turismo.com.

Powrót do listy