อีเวนต์มอเตอร์สปอร์ต Olympic Virtual Series
แบบฟอร์มลงทะเบียน

โปรดเลือกประเทศ (หรือดินแดน) ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ID ออนไลน์ PSN ของท่าน

ขั้นตอนของกระบวนการรับสมัคร

  • ลงเชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี PlayStation Network ของท่านที่ใช้ใน Gran Turismo Sport
  • หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว ท่านจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ FIA (https://ovs.fia.com) โดยอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนในอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ต Olympic Virtual Series
  • กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนตามที่กำหนดลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ FIA*
  • หลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์ FIA เรียบร้อยแล้ว ท่านจะกลับมายังเว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ
  • ท่านจะได้เห็นข้อความว่าดำเนินการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

*ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเกิด เพศ ประเทศหรือดินแดนที่พำนักอาศัย อีเมล และภาษาที่เลือกใช้
*ท่านจะต้องเห็นด้วยกับกฎข้อบังคับของอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ต Olympic Virtual Series
*ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการเก็บรวบรวมมานั้นจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FIA (https://www.fia.com/data-privacy-notice)

ฉากจากการทดสอบจับเวลาและการแข่งของอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ต Olympic Virtual Series จะได้รับการถ่ายทำและบันทึกโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และ Sony Interactive Entertainment Inc. และหน่วยงานในสังกัด หรือตัวผู้เข้าร่วมอีเวนต์เอง และถ่ายทอด/กระจายภาพและเสียงผ่านทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่าจะไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมอีเวนต์ที่ถ่ายทำ ถ่ายทอด หรือกระจายภาพและเสียง เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว จะถือว่าผู้เข้าร่วมตกลงให้นำเอาภาพบันทึกหรือถ่ายทำ เสียง ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ FIA และภาพการเล่นเกมของผู้เข้าร่วม ไปใช้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย (รวมถึงมีการดัดแปลงหรือแก้ไขด้วย) เมื่อลงทะเบียนแล้ว ลิขสิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในการผลิตผลงานและใช้งานสืบเนื่อง) ในเนื้อหาที่มีการบันทึกหรือถ่ายทำจะตกเป็นทรัพย์สินของ Sony Interactive Entertainment Inc. แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ และจะถือว่าผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับการไม่ใช้ธรรมสิทธิ์ใด ๆ ของผู้ผลิตผลงานต่อ Sony Interactive Entertainment Inc. และ/หรือแก่การถ่ายทอด/กระจายภาพและเสียงผ่านทางโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตใด ๆ