GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ข้อมูล
ประกาศแจ้งเรื่องสตรีมสด World Finals และ GR Supra GT Cup รอบสุดท้ายประจำปี 2020
17/12/2020
ข้อมูล
ได้ชื่อผู้เข้าชิงรอบ World Finals ของ Nations Cup 2020 แล้ว!
08/12/2020
ข้อมูล
ได้รายนามผู้ผลิตที่เข้าชิงในรอบ World Finals ของ Manufacturer Series 2020 แล้ว!
08/12/2020
ข้อมูล
จะมีการถ่ายทอด "FIA GT Championships" 2020 World Finals และ "GR Supra GT Cup" เป็นในวันที่ 19-20 ธันวาคม!
08/12/2020
ข้อมูล
ได้รายชื่อผู้เข้าชิงชนะเลิศ GR Supra GT Cup ประจำปี 2020 แล้ว!
08/12/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของรายการแข่งขันภูมิภาครอบสุดท้าย (ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย)
06/12/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของภูมิภาครอบสุดท้าย (ภูมิภาคอเมริกาเหนือกลางใต้)
29/11/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของภูมิภาครอบสุดท้าย (ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา)
20/11/2020